Beskatning af firmabil

Sådan beregnes beskatningsgrundlaget

Når du har en firmabil stillet til rådighed af din arbejdsgiver, skal du beskattes af bilen. Det gælder uanset om den er operationelt eller finansielt leaset. Beskatningsværdien beregnes således: De første kr. 300.000,- af bilens værdi beskattes med 23,5% og værdien over kr. 300.000,- beskattes med 21,5%. Dertil lægges et miljøtillæg på 450%. Disse satser ændrer sig over de kommende år, således at der i 2025 kun er en beskatningssats - 22,5%. I tabellen nedenfor kan du se satserne indtil 2025.

Procentsatser

2023

2024

2025

Procentsats for bilens værdi under 300.000 kr

23,50

23

22,50

Procentsats for bilens værdi over 300.000 kr.

21,50

22

22,50

Miljøtillæg - procentsats af Grøn ejerafgift

450

600

700

Dette beskatningsgrundlag gælder de første 36 måneder. Herefter falder beskatningen til 75 % af beskatnings- grundlaget. Her kan du se et eksempel på hvordan du kan beregne hvor meget du bliver beskattet af.

Beregningseksempel

Bilen koster 500.000 kr.

Bilen er købt til 500.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift er 740 kr. Det vil sige, at du skal beregne bilens værdi i 2023 med satsen 23,5% for bilens værdi under 300.000 kr., og 21,5% for værdien over 300.000 kr. Den grønne ejerafgift skal du gange med satsen 450 %.

Bilens værdi sats 1: 300.000 kr. x 0,235 (23,5%)

70.500 kr.

Bilens værdi sats 2: 200.000 x 0,215 (21,5%)

43.000 kr.

Bilens samlede værdi: 70.500 kr. + 43.000 kr

113.500 kr.

Miljøafgift: 740 kr. x 4,5 (450%)

3.330 kr.

Årlig værdi af fri bil: 113.500 kr. + 3.330 kr.

116.830 kr.

Værdi af fri bil per måned de første 36 måneder: 116.830 kr. / 12

9.736 kr.

Værdi af fri bil per måned fra måned 37: 9.736 kr. x 0,75

7.302 kr.

Genberegning af firmabil

Når firmabilen er maksimum 3 måneder skal den genberegnes

Ved genberegningen sammenlignes firmabilens skattemæssige værdi med andre tilsvarende biler, så det sikres, at du bliver beskattet på lige fod med andre firmabilsbrugere med samme bil. Hos Autolease foretages denne vurdering af 3. part.

Genberegningen kan resultere i to scenarier: Enten beholder du din beskatning eller også stiger din beskatning. Bilbruger og biladministrator får direkte besked. Du kan også finde din beskatningsværdi i Autolease appen eller på Mit Autolease. Det er ikke muligt at falde i beskatning i forbindelse med genberegning.

Der tages udgangspunkt i det aktuelle marked på genberegningstidspunktet. Da markedspriser afhænger af flere forskellige faktorer, er det desværre ikke muligt at estimere eller angive en fremtidig genberegningsværdi. Udbud og efterspørgsel, ændringer i model- og udstyrsvarianter, samt udviklingen af nye teknologier kan ændre sig med kort varsel og påvirke bilens fremtidige værdi.

Vi ved, at det kan føles usikkert at skulle vælge en firmabil, uden helt at kende den nøjagtige økonomiske konsekvens. Derfor har vi udarbejdet et skema, der kan vise dig hvor meget en stigning vil påvirke din månedlige bruttobeskatning:

Gældende for biler med en værdi på under 300.000 kr.

Stigning i skattemæssig værdi

Månedlig stigning på bruttobeskatningen

10.000 kr.

196 kr.

20.000 kr.

392 kr.

30.000 kr.

588 kr.

40.000 kr.

784 kr.

Gældende for biler med en værdi over 300.000 kr.

Stigning i skattemæssig værdi

Månedlig stigning på bruttobeskatningen

10.000 kr.

180 kr.

20.000 kr.

359 kr.

30.000 kr.

538 kr.

40.000 kr.

717 kr.

50.000 kr.

896 kr.

60.000 kr.

1.075 kr.

KØR GODT VIDERE

Hvordan kan vi hjælpe dig?

2021 © DNB - All rights reserved