Gebyrliste

Gældende pr. 1.6.2022   

Gebyr/ydelse

Priser og omkostninger

Gebyr til finansieringsdeklaration

kr. 1.000,- pr. aftale

Udsættelse med betaling af en faktura

kr. 300,-

Gebyr ved udtrædelse før aftalt udløb

3 % af den beregnede restværdien

dog minimum kr. 4.000,-

Salg af kundens egne biler

kr. 5.000,- pr. bil plus faktiske omkostninger

Køb af bil hos ikke primære forhandlere

kr. 5.000,-

Beregning af udtrædelsespris – førtid – første  beregning er gratis, herefter

kr. 850,- pr. beregning

Manuel indbetaling af leasingafgift

kr. 35,-

Morarenter

2 % pr. påbegyndt måned

Rykkergebyr

1. rykker kr. 350,-

 

2. rykker kr. 350,-

 

3. rykker kr. 350,-

Opsigelsesvarsel

kr. 1.000,-

Fremsendelse af sag til inkasso

kr. 5.000,- pr. leasingaftale

Debitorskift

kr. 2.500,- pr. bil og inkl. omkostninger til omregistrering

Nye brændstofkort ved mistet pinkode og/eller kort. Ny ladebrik til ladestander.

kr. 200,-

Ændring af brændstofkort, skift af selskab og ændring til Shell selvvalgskode

kr. 200,-

Manglende overdragelse af brændstofkort ved brugerskifte

kr. 200,-

Bestilling af 3. nummerplade

kr. 500,- plus faktiske omkostninger

Genbestilling af registreringsattest

kr. 500,- plus faktiske omkostninger

Rekvirering af ny nummerplade(r)

kr. 500,- plus faktiske omkostninger

Ændring af leasingaftale

kr. 2.500,- (plus hastetillæg kr. 1.000,- ved forlængelse af leasingaftale senere end 30 dage før udløb.)

Værdifastsættelse af bil ved forlængelse

kr. 1.000,- pr. bil

Annullering af bestilt bil

kr. 1.500,- plus faktiske omkostninger

Ad hoc opgaver – udsendelse af blanketter i forbindelse med bortkommende nummerplader m.m., kopi af leasingaftalen og andre opgaver der ikke fremgår af kontrakten

kr. 850,- pr. påbegyndt time

Gebyr for mangler ved aflevering

 

Instruktionsbog

kr. 500,-

Uoprettelige lugtgener f.eks. pga. rygning eller dyretransport

kr. 8.000,-

Registreringsattest

kr. 500,-

Servicehæfte/servicedokumentation

kr. 500,-

Misligeholdelse af serviceinterval

(manglende serviceeftersyn / serviceinterval overskredet med km.1.500)

kr. 2.500,- pr. misligholdelse

Adm.gebyr ved manglende udstyr

kr. 850,- plus faktiske omk. til generhvervelse af udstyr

Alle beløb er ekskl. moms