Hvad skal jeg vide om genberegning af min firmabil?

Hvad er proceduren for genberegning af beskatningsværdien?  

Din firmabil indregistreres til den værdi importøren oplyser på indregistreringstidspunktet.  
Det er denne værdi du beskattes af, indtil genberegningen.

Ved udregningen af den genberegnede værdi, tages der udgangspunkt i markedsprisen på genberegningstidspunktet, plus 6% som tillægges af SKAT.
Genberegning skal foretages senest 3 måneder efter bilens indregistrering, og det er leasingselskabet, som er ansvarlig for at oplyse leasingtager, omkring den genberegnede værdi.  
Herefter, er det din arbejdsgivers ansvar, at bilens bruger bliver beskattet korrekt.  

 

Hvem foretager genberegningen af min firmabil?  

Vi har valgt at lade en uvildig 3. part med speciale i genberegninger, foretage udregningerne for os. 
Dette har vi valgt, for at der ikke kan stilles tvivl ved de genberegninger som foretages på biler, leaset igennem Autolease. 

 

Kan jeg få en uddybet begrundelse for beregningen af min beskatningsværdi?

Beregningerne udarbejdes til internt brug og til dokumentation overfor SKAT og udleveres ikke.
Du kan dog være sikker på at vi er kritiske overfor beregningerne. Det skyldes både, at de har betydning for dig som firmabilsbruger, men også at det har betydning for den ekstra registreringsafgift, som Autolease skal betale ved en stigning. 

 

Hvor meget vil beskatningen ændre sig?  

Den genberegnede værdi, er desværre umulig at forudsige, da den fastsættes efter bilens markedsværdi på genberegningstidspunktet. 

Det betyder, at mange forskellige faktorer kan spille ind, og påvirke værdien.  
Eksempelvis, påvirker udbud og efterspørgsel priserne på brugte biler.
Dette påvirker genberegningsværdierne, som vil tage udgangspunkt i det aktuelle prisniveau på genberegningstidspunktet.  
Der kan derfor være tilfælde, hvor to ens biler beregnes til 2 forskellige værdier, selvom tidsrummet imellem genberegningerne er kort.  

Skiftende leveringstider, gør desværre også en forudsigelse meget vanskelig.  
Hvis en bil eksempelvis bestilles i juni 2022, indregistreres i januar 2023, og genberegnes i april 2023, svarer det til, at skulle forudsige en markedspris, næsten et år ud i fremtiden.  
Det er desværre ikke muligt at kende markedet eller priser, så langt frem i tiden.  

Det betyder, at ikke engang arkiverede statistikker for tidligere genberegninger, kan benyttes til at indikere den genberegnede værdi.  

 

Hvad hvis jeg ønsker at klage over min genberegnede beskatningsværdi? 

Det er desværre ikke muligt at klage over den genberegnede værdi, via Autolease.  
Som leasingselskab er vi underlagt gældende lovgivning, og har dermed ingen klageinstanser til rådighed.

 

Den genberegnede værdi svarer ikke til de priser jeg kan se på brugtvognsmarkedet

Der er flere forhold der gør sig gældende når den genberegnede værdi skal findes. 
De biler som benyttes til at beregne den genberegnede værdi, skal reguleres for både farve, udstyr, og kørte km. i forhold til den aktuelle bil. 

Når den gennemsnitlige pris er fundet skal denne tilbagediskonteres med 6% for at finde nyvognsværdi jf. SKATs retningslinjer. Denne værdi er den din nye genberegnede beskatningsværdi.